subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

 

 

เตรียมความพร้อมพิชิตงานด

 

 


 ถ้าคุณกำลังมองหางานอยู่ สิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องทำความเข้าใจอย่างมากๆ คือ ทำอย่างไร ถึงจะได้เป็นพนักงานในบริษัทที่ต้องการได้ดีที่สุด ดังนั้น การเตรียมตัว ความอดทน และความกระตือรือร้อน คือ กุญแจสำคัญที่จะหางาน ส่วนการศึกษาและฝึกอบรมต่างๆ ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง จงจำไว้ว่า ยิ่งคุณเตรียมความพร้อมได้มากเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสได้รับงานมากเท่านั้น
       
       ประสิทธิ์ องอาจตระกูล ศิษย์เก่าปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปัจจุบัน รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จำกัด หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสรรหาพนักงาน การวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการที่ดีให้กับองค์กร ได้ให้คำแนะนำสำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาว่า ถ้าอยากได้งานที่ดี ต้องมีความพร้อมเท่านั้น
ปัจจุบันเกณฑ์การรับพนักงาน คือ เราต้องการคนที่มีความสามารถเข้ากับองค์กรได้ มองไกลๆ ว่า เขาสามารถเติบโตไปเป็นผู้จัดการได้ มีความสามารถหลากหลาย

        "ในการสัมภาษณ์นั้นจะดูว่า เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือไม่และต้องมีทัศนคติในการทำงานที่ดี เพราะเราอยากได้คนที่อยากทำงานอย่าหาคนที่อยากได้งาน เพราะคนที่อยากได้งานจะทำงานอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นต้องหาคนที่อยากทำงานจริงๆ"

       

       
       สิ่งที่สำคัญ คือ เน้น Archivement Drive มีความมุ่งมั่น มีความกระตือรือร้น มีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เพราะเมื่อเห็นโอกาสจากอุปสรรคต่างๆ คนเหล่าต้องตั้งเป้าหมายให้สูงและท้าทาย ดังนั้นจึงต้องหาคนที่ตั้งเป้าหมายสูง
       
       Teamwork and Collaboration สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม สร้างสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น
       
       Customer Focus การให้ความสำคัญกับลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการของบริษัท ลูกค้าคือผู้ที่ให้เงินเดือนเรา สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า มีใจบริการ
       
       Analytical Thinking และ Problem Solving ความคิดเชิงวิเคราะห์และรู้จักแก้ไขปัญหา คนที่จะขึ้นสูงแค่ไหนอันนี้เ)นจุดสำคัญมาก คุณต้องรู้ตัวเองก่อนว่า เรามีความคิดเชิงวิเคราะห์ดีหรือเปล่า จึงจะทำให้เราเห็นความสามารถในการเห็นปัญหานั้นๆ มีความเป็นผู้นำ รู้จักบริหารคน ดังนั้นเราจึงต้องหาคนที่มีเชื้อความเป็นผู้นำ เพราะยุคสมัยใหม่ การทำงานเป็น Project Based ผู้นำเป็นเรื่องสำคัญ
 สำหรับเคล็ดลับสำคัญที่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมนำมาฝากให้กับ น้องๆ นิสิต นักศึกษาที่ใกล้จะเรียนจบ หรือบัณฑิตใหม่ที่กำลังหางานทำ หรือใครที่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่นั้น ควรจะเริ่มต้นอย่างไร อย่าลืมว่า การเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง..

       
       1. นักศึกษาต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนเรียน เรียนให้ได้ GPA ให้ดีที่สุด เพราะ GPA เป็นเรื่องสำคัญที่แสดงถึงความรับผิดชอบของนักศึกษาเป็นการรองคนในรอบแรกด้วย
       

       2. เรียนโดยเน้นปัญญามากกว่าปริญญา เอาปริญญาเพื่อไปสู่วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ต้องเน้นให้นักศึกษารู้ว่า ความรู้สำคัญกว่าปริญญาเน้นให้เรียนรู้ตลอดชีวิต
       
       
3. ฝึกทักษะเรียนรู้ที่หลากหลาย ทักษะในการบริหาร ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และความรู้นอกห้องเรียน เพราะโลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากความรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอ
       

       4. ทำกิจกรรมสร้างตัวอย่างความสำเร็จ จะเห็นเป็นรูปธรรมคือ การลองทำจริง เพื่อจะเอาตรงนี้ไปเป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์งาน

       

       5. การตั้งเป้าหมายในชีวิต นักศึกษาต้องฝึกตั้งเป้าหมายในชีวิต โดยแนะนำว่าสิ่งที่เก่งคืออะไร สิ่งที่ชอบคืออะไร และสิ่งที่โลกต้องการจากเราคืออะไรคือเก่งเรื่องอะไร ชอบอะไรที่ทำแล้วมีคามสุขและเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการให้โฟกัสลงไปตรงนี้จะทำให้ทำงานได้อย่างมีความสุข ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานได้ตอบสนองสังคมและตอบสนองผลตอบแทนด้วย

ทิ้งท้ายด้วยการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การทดสอบงาน และการเตรียมตัวเข้าทำงาน เริ่มที่

การเตรียมตัวสมัครงาน แนะนำให้หาข้อมูลบริษัทกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าอยากทำอะไร ควรสมัครหลายบริษัท ที่สำคัญเอกสารควรใช้แบบปรินท์ ไม่ควรใช้สำเนา เขียน Resume ให้เป็นมาตราฐาน รูปถ่ายต้องมีความเหมาะสม
       
       สำหรับการเตรียมเข้ารับการทดสอบ เรื่องบุคลิกภาพต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก การเดิน การพูด เสื้อผ้า เตรียมความพร้อมในการทดสอบข้อเขียน และเตรียมพร้อมในการสอบสัมภาษณ์
       
       ทิ้งท้ายด้วย การเตรียมตัวในการทำงาน ต้องมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน รู้ว่าตัวเองจะเติบโตไปแค่ไหน ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ทำงานแบบมืออาชีพ ต้องรู้ลึก รู้กว้างในงานที่ทำ ไม่ท้อถอยง่ายๆ พยายามพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บริหารเงินเป็นสิ่งสำคัญ การบริหารเงินจะช่วยให้ไปใช้ชีวิตในสังคมได้ดี

 


 


นักศึกษาจำนวนนับแสนที่จบออกมาแต่ละปีจะต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งมีจำกัดดังนั้นผู้ที่มีความพร้อมกว่าย่อมได้งานก่อน

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | @2009 by Littleturtle